ארכיון תג: 카톡:YM85 정읍

(로스앤젤레스=연합뉴스) 옥철 특

(로스앤젤레스=연합뉴스) 옥철 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 2천억 달러(약 224조 원) 이상의 중국산 제품에 대한 관세 부과를 진행하라고 보좌진에 지시했다고 블룸버그통신이 14일(현지시간) 보도했다. 블룸버그는 트럼프 대통령이 중국과의 무역전쟁을 해결하기 위한 스티브 므누신 미 재무장관의 협상 재개 시도가 이뤄지는 가운데 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

어깃장 댓글 심리 바닥에는 상대

어깃장 댓글 심리 바닥에는 상대적 박탈감과 부러움이 깔렸다. 이런 반응을 하는 사람은 노력도 하지 않으면서, 성공한 사람들을 끌어내리려는 소인배일까? 그럴지도 모른다. 그러나 이들 반응에 타당성이 없는 것은 아니다. 분배구조에 대한 근원적 문제 제기일 수도 있기 때문이다. 정확한 통계는 충신이다. 있는 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

MBC TV 역시 2박 3일간 특보 체제로

MBC TV 역시 2박 3일간 특보 체제로 전환하며 심도 깊은 진행, 평양 독점 양상 공개 등을 예고했다. MBC TV는 첫날 오전 7시 50분부터 '남북정상회담 특별생방송 평화, 새로운 미래'라는 타이틀을 내걸고 평양 현지의 일거수일투족을 입체적으로 보도하겠다고 강조했다. '뉴스데스크' 앵커인 왕종명, 김수진 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

새로운 유·무기 하이브리드 제조

새로운 유·무기 하이브리드 제조 기술을 제시한 만큼 차세대 두루마리 디스플레이 분야에도 응용할 수 있을 것으로 연구팀은 내다봤다. 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 미래소재 디스커버리 사업 지원으로 수행했다. 성과를 담은 논문은 지난 송고 (평양·서울=연합뉴스) 평양공동취재단 임형섭 고상민 기자 = 평양을 방문 중인 문재인 대통령은 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , | להגיב

르몽드 "문 대통령이 트럼프 빈손

르몽드 "문 대통령이 트럼프 빈손으로 만나지 않게 돼"프랑스24 "교착상태였던 북핵협상 놀라운 진전"…문 대통령 중재노력 소개RFI "김정은이 문재인에게 준 아름다운 약속" 이 펀드에는 20억 달러가 투자되는데 10억 달러는 노숙인과 가족을 위한 복지에 쓰이는 '데이 원 패밀리스 펀드'로 조성되고, 나머지 10억 달러는 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , | להגיב

(이스탄불=연합뉴스) 하채림 특파

(이스탄불=연합뉴스) 하채림 특파원 = 14일(현지시간) 점심시간, 터키 최대 도시 이스탄불의 쇼핑몰 조를루센터에 있는 루이뷔통 매장 앞. 히잡 차림 아랍인과 동양인의 긴 줄이 늘어섰다. 인근 불가리 매장과 펜디 매장에도 마찬가지 외국인의 줄이 길게 이어졌다. 평일 낮 시간대에 사치품 판매장이 문전성시를 이룬 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

문 대통령의 비핵화 중재자 역할

문 대통령의 비핵화 중재자 역할은 결코 쉬운 일이 아니다. 비핵화라는 사안 자체가 엄중한 것은 물론 오랜 기간 적대관계였던 북한과 미국 사이를 조율해야 하기 때문이다. 임 실장도 "비핵화라는 무거운 의제가 정상회담을 누르고 있다"며 "이번 회담에 대한 어떤 낙관적 전망도 하기 어렵게 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

(로고: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/r

(로고: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101547/201809057594/_prw_PI1im_5Pjb9Y7c.jpg) 양국 외무장관 회담 취소…伊외교부 "시대착오적 영토회복주의"(로마=연합뉴스) 현윤경 특파원 = 오스트리아가 이탈리아의 공주출장샵 한결같은 반대에도 불구하고 자국과 국경을 맞댄 이탈리아 남티롤(이탈리아 지명으로는 알토 아디제) 지방에 거주하는 독일어 사용 주민들에게 시민권을 부여하려는 계획을 강행하자, 이탈리아가 강하게 반발하고 있다. 이탈리아 외교부는 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

'핵 신고 약속→종전선언→북한의

'핵 신고 약속→종전선언→북한의 핵 신고 이행', '단계적 신고와 이에 따른 종전선언', '핵 신고와 종전선언 동시 진행' 등이 절충안으로 거론되는 가운데 종전선언에 앞서 가시적 비핵화 실행조치를 줄곧 요구해온 미국의 눈높이에 맞는 '북한의 행동'을 끌어내느냐가 관건이다. SK텔레콤은 올해 4분기부터 이 규격을 바탕으로 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , | להגיב

민간차원의 남북한 미술 교류가

민간차원의 남북한 미술 교류가 정착되기 위해서는 남북한 당국이 길을 터줘야 할 것 같다.· 북한미술을 연구해온 기간이 8년이다. 앞서 고속도로·공원묘지·대형마트 등 트래픽 밀집 지역에 기지국 용량을 증설했고, 와이파이 장비도 추가로 설치했다.. 양무진 북한대학원대 교수는 이와 관련, "김정은 위원장도 (답방에 대한) 남측의 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב