ארכיון תג: 카톡:YM85 외국인마사지

교육부, 항고 계획…與 "비리사학

교육부, 항고 계획…與 "비리사학 정상화 필요·국정감사 증인 신청" (세종=연합뉴스) 고유선 기자 = 인하대학교 법인인 정석인하학원이 교육부의 감사결과에 반발해 낸 시정요구 집행정지 신청을 법원이 받아들였다. 이에 따라 조양호 한진그룹 회장 겸 정석인하학원 이사장에 대한 임원취임승인 취소 등 후속 절차에도 제동이 걸렸다. … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , | להגיב

항공편 삼지연공항으로 이동해 차

항공편 삼지연공항으로 이동해 차량으로 정상 오른다장군봉서 천지까지 1.5㎞로 돌계단 2천여개…곤돌라도 마련돼 (서울=연합뉴스) 장용훈 기자 = 문재인 대통령과 김정은 국무위원장이 평양정상회담 사흘째인 20일 백두산을 방문키로 함에 따라 어떻게 이동해, 무엇을 볼지에 관심이 쏠린다. 일단 문 대통령은 항공편을 이용해 백두산을 찾은 뒤 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

정부, 안보리결의 가속화 총력전

정부, 안보리결의 가속화 총력전…'중러 협력' 촉구 의미도국제사회 양자차원 제재 촉매…미일 등 독자제재 잇따를 듯(서울=연합뉴스) 이귀원 기자 = 우리 정부의 송고 고려궁성 최대 규모…국립문화재연구소, 북한과 공동 발굴(서울=연합뉴스) 김태식 기자 = 북한 개성에 대구출장샵 소재하는 고려 궁성인 만월대 유적에 대한 남북 공동 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

(이스탄불=연합뉴스) 하채림 특파

(이스탄불=연합뉴스) 하채림 특파원 = 터키 중앙은행이 시장 예상보다 강력한 수준으로 금리 인상을 단행했다. 터키 중앙은행은 13일(현지시간) 통화정책위원회를 열어 기준금리(정책금리)인 1주 레포(repo·환매조건부채권) 금리를 17.75%에서 24%로 6.25%포인트 인상했다. 이는 전날까지 금융권 전문가들이 예측한 인상폭 2.00∼2.50%포인트 보다 훨씬 크다. 앞서 전문가들은 리라화 방어와 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , | להגיב

◇ 난청은 청신경 손상 동반…보

◇ 난청은 청신경 손상 동반…보청기를 안경처럼 생각하는 건 '착각' 안경은 시력이 떨어진 원인이 되는 물리적인 빛의 굴절만 바꾸면 정상 시력으로 회복을 기대할 수 있는 장치다. (서울=연합뉴스) 이영호 기자 = 리오넬 메시(바르셀로나)가 '라이벌' 크리스티아누 호날두(유벤투스)를 따돌리고 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 역대 최다 해트트릭 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

키위 농장의 시급은 평균 18∼21 뉴

키위 농장의 시급은 평균 18∼21 뉴질랜드달러로 한국 최저임금의 두 배 가량 된다. 남북 정상은 이날 평양공동선언에서 "북측은 미국이 6.12 북미공동성명의 정신에 따라 상응조치를 취하면 영변 핵시설의 영구적 폐기와 같은 추가적인 조치를 계속 취해나갈 용의가 있음을 표명하였다"고 밝혔다. 대내적으로는 인공지능(AI)과 자동차 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

더구나 남북정상회담을 계기로 한

더구나 남북정상회담을 계기로 한반도 안보 상황이 변화될 가능성이 크고, 북한의 비핵화를 다룰 북미정상회담이 예정된 상황에서 주한미군 문제가 거론되자, 미국이 진짜 '본심'을 드러낸 게 아니냐는 시각도 있다. 디카를로 차관은 이날 안보리 회의 초반 북한 핵·미사일 프로그램과 관련한 공식 브리핑에 앞서 유엔사와 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

마케도니아, 오는 30일 '북마케도

마케도니아, 오는 30일 '북마케도니아'로 국명 바꾸는 국민투표(로마=연합뉴스) 현윤경 특파원 = 발칸 반도의 소국 마케도니아가 오는 30일 유럽연합(EU)과 나토(북대서양조약기구·NATO) 가입의 운명을 가를 국호 변경을 위한 국민투표를 실시하는 가운데, 짐 매티스 미국 국방장관이 러시아의 개입 가능성을 경고하고 나섰다. 한 시간 남짓 공연을 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , | להגיב

역시 피해가 심한 편인 서(西) 롬

역시 피해가 심한 편인 서(西) 롬복에서는 구눙사리 지역의 이재민 임시대피소에서 4명이 발병한 것을 시작으로 열대성 전염병인 말라리아가 급격히 확산해 최소 105명이 확진 판정을 받았다.. 현재 KBO리그의 간판 투수인 양현종(30·KIA)과 김광현(30·SK)은 나란히 115승을 기록 중이다. 북한도 함께하면 좋겠다. 불러주셔서 감사해요. 이에 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב