ארכיון תג: 카톡:YM85 보령

(에비앙레뱅[프랑스]=연합뉴스) 이

(에비앙레뱅[프랑스]=연합뉴스) 이광철 특파원 = 올해 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 마지막 메이저 대회인 에비앙 챔피언십(총상금 385만 달러)에서 유소연(27)이 첫날 4언더파로 출발하며 공동 4위를 기록했다. 유소연은 13일(현지시간) 18홀 경기를 마친 뒤 "첫날 60대 타수를 기록하면 좋은 시작인 것 같다. 보기 두 개가 있었지만 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

르몽드 "문 대통령이 트럼프 빈손

르몽드 "문 대통령이 트럼프 빈손으로 만나지 않게 돼"프랑스24 "교착상태였던 북핵협상 놀라운 진전"…문 대통령 중재노력 소개RFI "김정은이 문재인에게 준 아름다운 약속" 이 펀드에는 20억 달러가 투자되는데 10억 달러는 노숙인과 가족을 위한 복지에 쓰이는 '데이 원 패밀리스 펀드'로 조성되고, 나머지 10억 달러는 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , | להגיב

(이스탄불=연합뉴스) 하채림 특파

(이스탄불=연합뉴스) 하채림 특파원 = 14일(현지시간) 점심시간, 터키 최대 도시 이스탄불의 쇼핑몰 조를루센터에 있는 루이뷔통 매장 앞. 히잡 차림 아랍인과 동양인의 긴 줄이 늘어섰다. 인근 불가리 매장과 펜디 매장에도 마찬가지 외국인의 줄이 길게 이어졌다. 평일 낮 시간대에 사치품 판매장이 문전성시를 이룬 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

송고(세종=연합뉴스) 이대희 기자

송고(세종=연합뉴스) 이대희 기자 = 조규홍 전 기획재정부 재정관리관(차관보)이 차기 유럽부흥개발은행(EBRD) 이사로 일하게 됐다. 19일 기재부에 따르면 조 전 차관보는 내달 1일 EBRD 이사로 부임하기 위해 이번 주말 본부가 있는 영국 런던으로 출국한다. EBRD는 동구권과 옛 소련 국가들의 시장경제체제 전환 지원을 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

비전 및 팩트 시트를 포함한 미디

비전 및 팩트 시트를 포함한 미디어 키트 링크 (https://www.dropbox.com/sh/cb5g2uoi98fq7nv/AADwGv4PE1h50GiLPnCHNPKEa?dl=0 ) (인천=연합뉴스) 최은지 기자 = 재미동포 1.5세 한나 김(한국 이름 김예진·35)씨가 15일 국내 6·25 전쟁 참전비를 돌며 평화를 기원하는 7일 간의 속초출장샵 여정을 시작했다. 한나 김씨는 이날 오전 인천시 중구 월미도 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , | להגיב

대외 행보 공식화 관측…최태원·

대외 행보 공식화 관측…최태원·구광모·최정우도 포함 자동차 관세 문제로 미국 방문하는 정의선은 빠져 (서울=연합뉴스) 배영경 윤보람 기자 = 이번 평양 남북정상회담 방북단 명단에는 이재용 삼성전자[005930] 부회장을 비롯한 주요 대기업그룹의 총수도 상당수 포함돼 눈길을 끈다. 로윅 미국 매사추세츠공대(MIT) 교수와 저명한 변형생성문법 언어학자인 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

김 위원장은 "김 위원장이 육성으

김 위원장은 "김 위원장이 육성으로 비핵화를 약속한 점은 일단 변화된 부분이라고 말할 수 있다"면서도 "그러나 기본적으로 미국에 대해 상응하는 조치를 요구한 부분을 보면 오히려 1·2차 선언보다도 후퇴했다는 생각이 든다"고 밝혔다. 낙석투성이의 이 도로에서는 굽이굽이마다 '지진 피해자를 도웁시다'란 글이 적힌 팻말을 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

키위 농장의 시급은 평균 18∼21 뉴

키위 농장의 시급은 평균 18∼21 뉴질랜드달러로 한국 최저임금의 두 배 가량 된다. 남북 정상은 이날 평양공동선언에서 "북측은 미국이 6.12 북미공동성명의 정신에 따라 상응조치를 취하면 영변 핵시설의 영구적 폐기와 같은 추가적인 조치를 계속 취해나갈 용의가 있음을 표명하였다"고 밝혔다. 대내적으로는 인공지능(AI)과 자동차 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב

광해의 지지세력인 이이첨, 정인

광해의 지지세력인 이이첨, 정인홍 등 일부 북인 세력이 전횡을 일삼았고 공공연히 뇌물정치, 매관매직이 성행했다. 대변인은 "슬프게도 이는 우리가 예상했던 것"이라며 "경찰은 매우 분명하게 이들에 대한 증거를 제시했다. (베이징=연합뉴스) 김진방 특파원 = 중국 베이징에서 열린 '2018한반도 국제포럼'에서 한중 전문가들이 한반도 평화체제를 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: Uncategorized | תגים: , , , , | להגיב