הספרייה המרכזית

Return to album listתמונות הספרייה המרכזית
חזית בניין הספרייה
חזית בניין הספרייה
רחבת הכניסה
רחבת הכניסה
תצוגת ספרים חדשים בכניסה לספרייה
תצוגת ספרים חדשים בכניסה לספרייה
תצוגת כתבי העת השוטפים בקומת הכניסה
תצוגת כתבי העת השוטפים בקומת הכניסה
דלפק ההשאלה
דלפק ההשאלה
האולם האורקולי
האולם האורקולי
אחד מאולמות הלמידה
אחד מאולמות הלמידה
לומדים בקבוצה
לומדים בקבוצה
עמדות ממוחשבות
עמדות ממוחשבות
אחד מאולמות הקריאה
אחד מאולמות הקריאה
לומדים באולמות הקריאה
לומדים באולמות הקריאה
הספרייה במבט כולל
הספרייה במבט כולל
צוות הספרייה
צוות הספרייה